Wysyłając zamówienie do dowolnego kraju UE, zamówienie nie podlega opłacie celnej. Jeśli poproszono Cię o uiszczenie opłaty celnej, skontaktuj się z nami tutaj i przekaż nam kopię rachunku celnego, a my zajmiemy się tym dalej.