Gwarancja nie obejmuje produktów o ograniczonym czasie użytkowania, na przykład linek odciągowych do namiotu, tyczek namiotowych oraz linek i sznurków statycznych, zepsutych zamków błyskawicznych z powodu wymuszenia lub zacięcia, ogólnego zużycia w dłuższych okresach użytkowania, kondensacji spowodowanej brakiem wentylacji, nadmiernego naprężenia/rozerwania szwów, tkaniny namiotu lub szwów uszkodzonych przez słońce (UV) lub przez nadmierne ścieranie prowadzące do przedostania się wody do namiotu, sprzączek, które zostały wymuszone i uszkodzonych toreb transportowych, które zostały przepełnione.

Zużycie, uszkodzenia spowodowane burzą lub złamane kijki nie są objęte gwarancją producenta.