Nasza firma używa tylko piór i puchu ptaków, które są traktowane w sposób humanitarny. Całe nasze pierze i puch jest produktem ubocznym przemysłu spożywczego w przeciwnym razie uległby zmarnowaniu/zniszczeniu.

Wszyscy nasi dostawcy wyrobów skórzanych i puchowych są zobowiązani do potwierdzenia,
że są one etycznie pozyskiwane z gospodarstw, które prowadzone są zgodne z dobrymi standardami hodowli zwierząt określonymi przez Światową Organizację Zdrowia Zwierząt. (OIE)

Zapewnia to następujące 5 form wolności:
• Wolność od głodu i pragnienia
• Wolność od dyskomfortu
• Wolność od bólu, urazów lub chorób.
• Wolność wyrażania normalnego zachowania
• Wolność od strachu i niepokoju

 

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, odwiedź naszą stronę poświęconą dobrostanowi zwierząt tutaj.