Nasza podstawa prawna do gromadzenia i wykorzystywania Twoich danych osobowych, opisana w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności, zależna jest od danych osobowych, danych informacji i konkretnego kontekstu, w jakim celu je kolekcjonujemy. Ogólnie rzecz biorąc, gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie jednego lub wiecej wymienionych przykladów następujących podstaw:

Twojej zgody :

Jeśli uzyskaliśmy Twoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych dla określonych czynności. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z privacy@mountainwarehouse.com.

Jeśli wycofasz swoją zgodę, to nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania opartego na Twojej Zgodzie.

W stosownych przypadkach możemy poprosić o twoją zgodę na przetwarzanie danych w momencie, w którym podajesz swoje informacje osobiste.

Aby spełnić zobowiązania wynikające z umowy dotyczącej na przykład szczegółów Twojej wysyłki czy aby dokonać dostawy tam, gdzie wskazałeś. W takim przypadku jak np. przed odebraniem Twojej przesyki lub produktu, informujemy, że podanie Twoich danych osobowych jest obowiązkowe i możliwe są dalsze konsekwencje prawne, jeśli nie podasz nam swoich prawidłowych danych.

Aby przestrzegać naszych zobowiązań prawnych tam, gdzie inne przepisy wymagają przetwarzanie Twoich danych osobowych (na przykład podatki prawa).

Mountain Warehouse (i spółeki zależne) Uzasadniony interes firmy obejmuje udostępnianie tej strony internetowej i / lub odpowiednich produktówi usług i / lub prowadzenie marketingowych działan profilowanych, pod warunkiem, że nasze działania nie obciążają Twoich praw osobistych oraz prawa do wolności.