Nigdy nie sprzedawaliśmy i nie będziemy sprzedawać Twoich danych osobowych żadnym stronom trzecim. Musimy jednak udostępnić Twoje dane wielu firmom z którymi współpracujemy, takim jak:

 • Firmom, które zapewniają, że Twoje zamówienie zostanie zrealizowane i dotrze do Twoich drzwi, dostawcy, usługi płatnicze, nasz magazyn, osoby pakujące zamówienia oraz firmy kurierskie;
 • Firmom marketingowym takim jak: drukarnie, partnerzy medialni, firmy zajmujące się emailami, firmom zajmującym się czyszczeniem danych osobowych, firmom zajmującym się programami afiliacyjnymii
 • Policji i innym organom ścigania
 • Organom podatkowym, dostawcą informacji o podatku obrotowym i doradcą podatkowym
 • Sprzedawcom takim jak Amazon;

Przykładami takich zakładów są:

 • Stripe, Clipper, Torque, Online Distribution NZ, NLS
 • Dot Digital, Mimecast, 8X8, Zendesk, Appamondo, Mirakl
 • Rakuten, Affiliate Window, Effiliation, Sitespect, Rokt, Mention Me
 • Sub2, BounceX, Fresh Address, REad Group, Marin, Connextity
 • Beans Group, Marin, StickyEyes, JotForm, HotJar, RTB House
 • Hermes, TNT, Asendia, Royal Mail, DHL, Collect+, Canada Post
 • Sorted, WN Direct, Newgistics, Aramex, Rebound, Spring, ASDA
 • Pindar, DPS, Jamm, Jarius, Quad
 • OneTrust, Zendesk, RabbitMQ
 • HMRC, TaxJar, KPMG, Avalara
 • Google, Bing, Facebook, Twitter, Instagram
 • Amazon, eBay, C-Discount, TradeMe, Allegro, Catch

Dodatkowo możemy ujawnić Twoje dane osobowe:

 • Jeśli sprzedamy lub kupimy jakąkolwiek firmę lub aktywa lub zostaniemy przejęci przez osobę trzecią, dane osobowe naszych klientów będą jednym z przekazanych aktywów.

Transfery międzynarodowe:

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe do naszych filii lub zewnętrznych dostawców, delegatów lub agentów, którzy mogą znajdować się poza Wielką Brytanią, jeśli jest to wymagane do celów opisanych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności, takich jak administrowanie Kartami Członkowskimi / Kartami rabatowymi.

Może to wiązać się z przekazaniem Twoich danych osobowych do krajów spoza Twojego kraju lub regionu, w tym poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), jeśli jest to Twój region, który może mieć inny poziom ochrony danych niż Twój kraj pochodzenia.

Przekażemy Twoje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy:

 • przekazanie następuje do kraju, o którym Komisja Europejska uznała, że zapewnia odpowiedni poziom ochrony Twoich danych osobowych lub
 • wdrożyliśmy własne środki w celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa zgodnie z wymogami prawa o ochronie danych. Środki te obejmują zapewnienie, że Twoje dane osobowe są bezpieczne, przeprowadzając rygorystyczne kontrole bezpieczeństwa naszych zagranicznych partnerów i dostawców, wspierane przez silne zobowiązania umowne zatwierdzone przez odpowiednie organy regulacyjne, takie jak klauzule modelowe UE, lub
 • przekazanie spełnia jeden z wymogów określonych w artykule 49 brytyjskiego RODO.