Po zalogowaniu na konto na naszej stronie będzie znajdowała się opcja „Zmień książkę adresowa” po lewej stronie. Po kliknięciu przeniesie to na stronie „Moja książka adresowa”. Tam będą znajdować się wszystkie adresy z książki adresowej. Adres znajdujący się na samej górze jest głównym, domyślnym adresem. Aby zmienić adres prosimy o kliknięcie „Edytuj dane” znajdującego się po prawej stronie domyślnego adresu. Po wprowadzeniu nowych danych prosimy o kliknięcie „Zapisz” znajdującego się na dole strony w celu zapisania danych.