Po zalogowaniu na konto na naszej stronie, po lewej stronie będzie znajdowała się opcja „Zmień książkę adresową”. Po kliknięciu przeniesie ona na strone „Moja książka adresowa”. Tam będą znajdować się wszystkie adresy z książki adresowej. Adres znajdujący się na samej górze jest głównym, domyślnym adresem.
Aby zmienić adres prosimy o kliknięcie opcji „Edytuj dane” znajdującej się po prawej stronie domyślnego adresu. Po wprowadzeniu nowych danych prosimy o kliknięcie opcji „Zapisz” znajdującej się na dole strony w celu zapisania danych.